FESTIVAL VAN DE ONDERNEMER

2.   INLEIDING

Ondernemerschap is niet meetbaar

Reeds decennia lang worden managers of potentiële werknemers onderworpen aan een assessment. Een doorgrondde analyse van de persoonlijkheidskenmerken, intellectuele eigenschappen en handelwijze van een kandidaat, moet ervoor zorgen dat de werkgever de juiste medewerker aantrekt. Bevreemdend is het dat investeerders of bancaire middens nooit een ondernemer hebben onderworpen aan een assessment. Een dergelijke analyse valt nochtans te verantwoorden, gezien de financiële middelen die op het spel staan. De reden is eenvoudig: er bestaat geen assessment dat het ondernemerschap kan vaststellen of meten. De eigenschappen van het ondernemerschap zijn non tangible en dus bestaan er geen instrumenten voor. Vele academici – nationaal en internationaal – hebben geprobeerd om het ondernemerschap te definiëren en te meten. Op onze vraag is drie jaar geleden de VUB aan de slag gegaan met de opdracht om het ondernemerschap te vatten en een meetinstrument te creëren, maar ook daar zonder resultaat. Conclusie: de eigenschappen van het ondernemerschap vallen enkel vast te stellen door mensen die het ondernemerschap in zich dragen, en bij wijze van gevoelsassociatie het ondernemerschap bij een ander detecteren.

 

Ondernemen vanuit NV-ik

Ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Onze regio – en bij uitbreiding de wereld – heeft nood aan mensen die opportuniteiten zien en vanuit het geloof in eigen kunnen en gedachtegoed ook nog zorgen voor tewerkstelling. Deze mensen met al hun geloof in eigen kunnen, behoren helaas niet allemaal tot het ondernemersgild. De echte ondernemer had niets anders kunnen worden dan ondernemer. Hij of zij onderneemt vanuit zijn of haar essentie – de NV-ik – en wie onderneemt vanuit die essentie zal slagen in het opzet. De ondernemers die niet vanuit hun NV-ik ondernemen, lijden aan kwalen van allerlei aard: een idee hebben en onmiddellijk harde dollars zien opdoemen aan de horizon, volharden tot in den treure onder druk van familie, eigen imago willen positioneren, en zovele andere attitudes die aangeven dat een mens ver van zijn essentie handelt. Hierover een oordeel vellen is ongepast, feit is wel dat voor de investeerder of bank alleen de NV-ik-ondernemer een opportuniteit biedt, en dus een laag risico. 

 

Familiebedrijf als bron van het familievermogen

Sinds lang blijkt er een opvolgproblematiek te zijn bij familiebedrijven. Talloze kinderen van ondernemers hebben wij gesproken en begeleid. Vele drama’s hebben we aanhoord omdat de ‘opvolgers’ andere dromen of talenten hadden en zich toch dienden te plooien naar de wensen van de pater of mater familias die ooit de onderneming startte. De ‘opvolgproblematiek’ krijgt met deze analyse vele ladingen. Hoe anders zou het zijn als we het familiebedrijf benaderen als de bron van het familievermogen. Het ondernemerschap bestendigt het vermogen, ongeacht de activiteit. Dit betekent dat de opvolgers hun geloof in eigen kunnen en gedachtegoed vrij en autonoom in de wereld kunnen zetten. Hun hoogstpersoonlijk ondernemerschap geven zij dezelfde kansen als degenen die hen voorgingen, echter niet noodzakelijk in dezelfde sector of activiteit (Cfr. de filosofische insteek: ‘Stap niet in de voetsporen van uw  voorbeeld maar zoek wat zij zochten’). Indien de volgende generatie het ondernemerschap niet in zich heeft, hoeft dit geen probleem te zijn: andere ondernemende mensen kunnen worden ingezet om het vermogen te handhaven. Maar opnieuw: essentieel hierbij is het detecteren van het ondernemerschap. En belangrijker nog, of het gaat om ondernemerschap vanuit de eigen essentie.

 

Sustainable entrepeneurship

Een bank of investeerder heeft er alle belang bij dat het ondernemerschap sustainable is. Sustainable entrepreneurship schuilt in de ondernemer die onderneemt vanuit zijn of haar essentie: autonoom, vrij en dienstbaar. Het zijn deze ondernemers die volharden, niet opgeven. Het detecteren van sustainable entrepreneurship garandeert banken en investeerders een veilige inzet van financiële middelen. Of het nu gaat om start-ups, bestaande ondernemingen, gevestigde ondernemingen, vrije beroepen. Toch ontbreekt het net in financiële middens vaak aan een fundamenteel begrip van het ondernemerschap, en aan een taal die de ondernemer spreekt en aanspreekt. Beide eigenschappen – begrip en taal – zorgen voor de echte connectie met de ondernemer. Sustainable entrepreneurs hebben een heldere maar vaak onuitgesproken wens: kunnen praten met iemand die hen begrijpt.  In die zin zijn zij ook vatbaar voor  begeleiding en inzichten die hun geloof sterken, als brandstof voor hun volharding. Zolang die inzichten komen van mensen die hun taal spreken.

 

 

2.   FESTIVAL VAN DE ONDERNEMER

Festival van de ondernemer neemt jaarlijks meerdere initiatieven, uitgaand van de NV-ik-filosofie die de essentie van het ondernemerschap propageert en in een heldere methodologie detecteert (Zie het boek ‘U bent verantwoordelijk’, uitgegeven bij Die Keure).

Festival van de ondernemer steunt op twee pijlers: communicatie en implementatie.

 

Communicatie

Festival van de ondernemer

 • Jaarlijks festival waarin sustainable entrepreneurship centraal staat. 
 • Tijdens de eerste editie wordt een documentaire getoond van 50 minuten waarin de essentie van het ondernemerschap wordt gepositioneerd aan de hand van getuigenissen en discussies tussen ondernemers. Het topic van de documentaire is de sustainability van het ondernemerschap.
 • Tijdens het festival worden prijzen voor verschillende categorieën uitgereikt. De criteria hiervoor zijn gebaseerd op sustainability.
 • Ondersteuning van financiële partner, high end sponsors en mediapartner Mediafin (De Tijd).
 • Doelgroep: ondernemers.

Publicaties

 • Jaarlijks een boek met inspirerende inzichten en getuigenissen van ondernemers.
 • Website en newsletters.
 • Doelgroep: ondernemende mensen die toe zijn aan introspectie.

Theater

 • Jaarlijks een inspirerend theaterstuk, hoogwaard geregisseerd en geacteerd, met ondernemerschap in de brede zin als topic. 
 • Dit theaterstuk is de inleiding en inspiratie voor een aansluitende workshop met als onderwerp van discussie: ondernemen vanuit de NV-ik.
 • Doelgroep: bedrijven.

Lezingen

 • Lezingen die het belang van sustainable entrepreneurship centraal stellen, vertrekkend van het individu dat onderneemt vanuit zijn of haar essentie.

 

 

Implementatie

VUB/ULB

 • Binnen de Vrije Universiteit Brussel en ULB is een interdisciplinair research center in voorbereiding. Dit center zal focussen op individuele zingeving over de generaties heen. Dit leidt in het academiejaar 2019-2020 naar een leerstoel Mastership Of Life waarbij studenten worden geconfrontoneerd met de zoektocht naar hun essentie, en begeleid in hoe ze deze essentie sustainable kunnen implementeren.

Themareis

 • Jaarlijkse themareis waarbij ondernemers in contact komen met ondernemers/ondernemingen uit andere landen. Elke reis focust op sustainable entrepreneurship, inspiratie en samenwerking over de grenzen heen. 

Coaching

 • Analyse van ondernemerschap, van startend innovatief ondernemer tot gevestigd ondernemerschap.
 • Begeleiding van ondernemers in sustainable entrepreneurship en de structuren die er uit voortvloeien. Al dan niet gekaderd in een opvolgproblematiek.