U bent verantwoordelijk

Er ligt een boek voor mij. Het is geschreven na jaren van beleven en observeren, van filosoferen tot laat op de avond, van succes dat zich aandiende als een vanzelfsprekendheid, van ontgoochelingen die diep in mezelf op onbegrip stuitten, tot het onbegrip – met evenveel jaren – evolueerde naar zachte maar diepzinnige introspectie. Een boek geschreven met het leven dat deint. Het ligt hier voor mij, het is gedrukt en uitgegeven door Uitgeverij Die Keure. En de beginzin is: ‘Ik zal eerlijk zijn met u. Dit boek is overbodig of zou het op zijn minst moeten worden.’ Het is mijn eerste boek en vanaf nu vliegt het uit met als titel ‘U bent verantwoordelijk’.

De eerste zin verwijst naar de zekerheid dat we alles al weten, dat de waarheid in ons ligt besloten. En als we al twijfelden, dat er in het verleden miljoenen boeken zijn geschreven die de twijfelende mens probeerden te gidsen, helderheid te bieden, levenswijsheid bij te brengen. Daarom is mijn boek overbodig, de massa lectuur bestaat al. De noodzaak om het te schrijven en uit te geven, kwam na de fundamentele overtuiging dat zovele getalenteerde mensen de analyse – en vooral synthese – van hun persoonlijke talenten, en de mogelijkheden die daaruit voortvloeien, uit het oog zijn verloren. De waarheid wordt rondom ons gepredikt, de eigen waarheid verliest aandacht. Terwijl ik dit schrijf, hoor ik op de radio dat een derde van de Vlamingen lijdt aan een depressie of verschijnselen ervan. Een week geleden lees ik dat een niet onbelangrijk aantal schoolgaande kinderen en jongeren depressief is. Als ik met mensen van de academische wereld praat, als ik ondernemers spreek of politici aanhoor, allen schreeuwen ze de nood aan ondernemerschap luid uit. We bevinden ons in een Europa waarin de budgettaire beperking zich zonder mededogen opdringt, het is de realiteit van het troebele toekomstperspectief waarin de vanzelfsprekende materie uit het verleden afkalft. Mensen zijn moe, mensen proberen de materiële norm die ze hebben gekend te handhaven door harder en meer te werken. Zij merken dat zij er niet of amper in slagen.

In die troebele wereld schreeuwen om ondernemerschap is voorbij gaan aan de essentie van de mens, een mens die op geijkte momenten de rust nodig heeft om stil te staan bij wie hij is en wat hem of haar te doen staat. Hoe kunnen we een slagvaardige en daadkrachtige maatschappij verlangen, als de mens in zovele domeinen tegen onzekerheid aankijkt.

Mijn discours is er geen van vingerwijzing. Het is er een van verantwoordelijkheidszin over het eigen bestaan, over de ware identiteit die ik de NV ik noem, en hoe een concrete taak in de maatschappij coherent deel uitmaakt van die NV ik. Het is geen egocentrisch discours, u bent namelijk – net zoals ik – verantwoordelijk voor alles wat bestaat. Echter, het nemen van die verantwoordelijkheid kan enkel als u begint met het nemen van de verantwoordelijkheid over uw eigen bestaan. Daarover wil ik getuigen en inspiratie bieden. Mijn verhaal is er geen van weerstand of zuur protest. De titel Idignez-vous van Hessel lijkt zoveel rijker als hij wordt veranderd in Responsabilisez-vous.

Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om vanaf nu – na het verschijnen van het boek – te doen waarvoor ik op de wereld ben gezet. Na jaren van introspectie geef ik mijn onvermijdelijke wil alle kansen en spreek ik vrijuit. De eerste stap is het boek. Een boek dat elk individu verantwoordelijk stelt voor eigen keuzes, vrijheid, identiteit en toekomst. Een boek dat oproept tot een ondernemende attitude waarin mensen leven en werken vanuit hun NV ik. Ongeacht talent, afkomst of intellectuele capaciteiten. Een boek dat een einddoel heeft: een ambachtelijke globaliteit waarin elk individu wordt gerespecteerd, en waarin de economische en politieke structuren het individu dienen.

Vanaf nu verschijnt er wekelijks een kritische maar constructieve blog, onderbouwd door mijn overtuiging die u in het boek ‘U bent verantwoordelijk’ terugvindt. Volgende week schrijf ik over een land dat door de wereld wordt doodgezwegen, een land dat ik recent bezocht en dat bezig is aan een te respecteren remonte die uitgaat van de kracht van het individu : Ijsland.

Sander Gee