Over de initiatiefnemer

Jan Adins groeide op in een ondernemersomgeving. Zijn keuze voor de studies T.E.W. werd ingegeven door de stimulans om een individueel veranderingsproces op gang te brengen door ondernemerschap. Als jongeman kreeg hij een duidelijke boodschap mee: wil je iets veranderen, beteken iets in de maatschappij door te ondernemen. Je krijgt op deze manier inzicht in je eigen limieten waardoor jouw individueel veranderingsproces een constante wordt.
Deze inzichten mondden uit in een persoonlijke missie die een voortdurende én concrete factor werd in het professionele leven van Jan Adins. Vanuit zijn missie om te veranderen door te ondernemen groeide een nieuw bewustzijn dat stoelde op twee pijlers. In de jaren tachtig ontdekte hij bij Paribas en Copeba/Ibel, respectievelijk als branch manager en investment manager dat “Shareholder value” accenten verdiende die zich meer toespitsten op het menselijk kapitaal dan op het louter financiële. Daarna bij Geis, een Value Added Network-provider, groeide als international sales consultant het besef dat innovatieve ideeën werkelijkheid kunnen worden als ze met creativiteit en doorzettingsvermogen aangepakt worden. Dit twee-pijler bewustzijn vertaalde zich creatief in een innovatieve business-filosofie die zich meer richtte op het menselijk kapitaal. Grondstoffen, Geld en Kennis werden middelen. Mensen als dragers van talenten met een creatief scheppend vermogen worden als doel in de onderneming geïntegreerd.
Restte nog één vraag: op welke manier kan deze filosofie uitgedragen worden, m.a.w. hoe kan de verandering plaast grijpen? Het antwoord ligt in de missie van Jan Adins: veranderen door te ondernemen.
In 1993 richtte hij MSL International Benelux op met de bedoeling het recruteringsproces te herdefiniëren als een integratieproces van menselijk kapitaal. MSL werd gepercipieerd als ondernemer die meer de aandacht legde op het totale integratieproces. Zowel kandidaat als onderneming werden gedurende het volledige proces van search tot plaatsing als volwaardige gesprekspartner beschouwd. In de afhandeling van de opdrachten bleek dat, door deze benadering, kandidaat en bedrijf zich meer engageerden. Dit wederzijds engagement zorgde voor lange termijn relaties wat zowel het individu als de onderneming ten goede kwam.

De professionele doelstelling van Jan Adins is om zijn competenties en ervaring ten dienste stellen van bedrijfsleiders en/of aandeelhouders die bewust zijn van de noodzaak om veranderingsprocessen te starten en te laten begeleiden en implementeren door een vertrouwenspersoon die functioneert als katalysator.

Jan Adins
Ondernemerscoach

Auteur van “ U bent verantwoordelijk “( uitgegeven door Die Keure)

www.janadins.be
+32 475 648 840
jan @janadins.be

Linkedin

Sander Gee