NIET IEDEREEN KAN MEEPRATEN MET ONDERNEMERS

Verankering is geen prioriteit

De zomer is voorbij. Bij mijn weten was er voor de zomer een lente, daarvoor een winter en daarvoor een herfst. Er is al die tijd weinig gepraat over hoe het ondernemerschap in Vlaanderen kan worden gemultipliceerd of versterkt, laat staan verankerd. Voor politici lijkt het onderwerp alleszins niet prioritair genoeg om mee te scoren of de pers te halen. Nochtans merk ik in de dagelijkse praktijk dat ondernemers nood hebben aan een fundamenteel begrip van hun doen en laten. Multiplicatie, versterking en begrip van het ondernemerschap leidt namelijk naar de zo noodzakelijke verankering.

Wie begrijpt de ondernemer nog ?

Iedereen begrjipt de ondernemer als ik het zo zie of hoor. Allerlei instanties promoten ondernemerschap, rijen consultants staan op en allemaal hebben ze een officiële erkenning voor het begeleiden van ondernemers en ondernemingen. Weinigen echter hebben ooit ondernomen, weinigen begrijpen wat de emotie is die achter het ondernemerschap schuilt. Allemaal hebben ze procedures uitgewerkt, als het moet zelfs inclusief corporate governance voor familiale ondernemingen. Recent zag ik ondernemers zich op een bijeenkomst blauw ergeren aan consultants die hun diensten aanboden. Het is niet de eerste keer dat ik het meemaak dat een ondernemer tijdens het bijwonen van een toespraak opstaat en de spreker confronteert met wat echt ondernemerschap is. Keer op keer hoor ik geërgerde ondernemers klagen over het onbegrip voor hun echte besognes. Begrijp mij niet verkeerd, ondernemers hebben baat bij specifieke diensten en procedures, maar ze balen van mensen die hen willen begeleiden maar nooit hebben gevoeld wat het is om ondernemer te zijn.

Ondernemen is geen exacte wetenschap

De essentie van beginnend ondernemerschap bestaat voor 20% uit technocratie en voor 80% uit emotie en passie. De beginnende en groeiende ondernemer gaat dagelijks om met onzekerheden en twijfels, met als enige ankerpunt het vertrouwen dat de opportuniteiten er zijn of zullen komen. De beginnende ondernemer wil zijn eigen essentie implementeren en is een visionair in zijn domein. Hij denkt en handelt sneller dan zijn schaduw maar wil zijn plannen op de juiste manier geïmplementeerd zien. Hij wil dat de structuur volgt, zich modelleert naar zijn doelstellingen. Die doelstellingen wijzigen al eens, net omdat de ondernemer zich flexibel aanpast aan wijzigende marktomstandigheden. De ondernemer werkt met eigen financiële middelen, ook dat is emotie.

Hoe meer de ondernemer met het ouder worden zichzelf realiseert, hoe meer emotie en technocratie in evenwicht komen. Maar hou voor ogen dat de imperfectie de creativiteit stuwt en de ondernemer altijd een hoge graad van emotie zal handhaven. In functie van de markt en de realiteit variëren de percentages tussen emotie en technocratie.

De ondernemer die wil afbouwen denkt aan zijn opvolging en staat vaak voor emotionele beslissingen in familiaal verband. Het zijn maar een paar voorbeelden die aangeven dat emotie altijd deel uitmaakt van het ondernemerschap, in welke fase de ondernemer zich ook bevindt. En dan stel ik de vraag : welke adviseur die nooit ondernam kent deze gevoelens, welk advies houdt rekening met de emotie van het ondernemerschap ?

Ondernemers zoeken geen hulp

Ondernemers hebben nood aan het begrip van twee soorten ondernemende mensen. In zijn onderneming zoekt de ondernemer co-ondernemers, te beginnen bij een co-ondernemende manager die de structuur weet aan te passen aan de doelstellingen die wijzigen op maat van de visie van de ondernemer. Daarnaast hebben sommige ondernemers een externe inspiratiebron nodig die hen ondersteunt in hun opportuniteitsgevoel en aanvoelt bij het risicodenken. Het betreft adviseurs die zelf hebben ondernomen en die hun ups en downs meemaakten, die het verleden met waardigheid dragen en van het verleden een bewuste ervaring maakten die hen toelaat in volle begrip met de ondernemer te praten die zij adviseren. Deze adviseurs weten dat ondernemers geen hulp zoeken maar begrip. Deze adviseurs hebben ook een gemeenschappelijke missie : het multipliceren, het versterken en ultiem het verankeren van het ondernemerschap.

Sander Gee