DE NIEUWE WERELDORDE, EEN TAAK VOOR MOEDIGE MENSEN

Een zeer persoonlijke belevenis mondt uit in een vraag : zijn we de moed verloren om creatief te zijn en te vernieuwen ? In elke geleding van de maatschappij.

 Zijn laatste mededeling

Een paar weken geleden stond ik met verdriet aan het sterfbed van een oude man. In de laatste woorden die hij naar mij toe uitsprak, zei hij dat we naar een nieuwe wereldorde gaan. Ik stond verbaasd. Ik keek naar een man die een leven lang een ambachtelijk ondernemer was geweest maar die zelden grote woorden sprak. Zijn boodschap raakte mij diep. Deels omwille van de emotionaliteit, maar vooral omwille van de terechte urgentie van zijn boodschap.

 De typologie van bedrijven en mensen

In de naweeën van het laatste bezoek aan deze man, zocht ik naar de betekenis van zijn woorden en diepte een oud artikel op. Een stuk literatuur waarin de typologieën van bedrijven in een kwadrant staan. Er zijn de Machtige Structuren, grote bedrijven geënt op processen en continuering. Een tweede groep bestaat uit Bureaucratische Rustoorden, het betreft hier bedrijven die niet meegaan met nieuwe evoluties en ultiem zullen uitdoven. Lijnrecht daar tegenover de Energetische Pionier, ondernemingen met een hoge graad aan creativiteit en de chaos die er mee samen gaat. Tenslotte de Gebalanceerde Kracht, ondernemingen waarin creativiteit en structuur in evenwicht zijn. Bij uitbreiding kunnen we, zoals aan deze bedrijven, aan mensen dezelfde typologie toedichten.

 Conservatief en corporatistisch denken

 De vraag kwam in mij op, welke van deze vier typologieën de bovenhand hebben in het begin van deze 21e eeuw ? Ik stel vast dat de maatschappij, politiek, vakbonden, federaties corporatistisch reageren op elke vorm van vernieuwing. Velen die pretenderen een vorm van verantwoordelijkheid op te nemen, boezemen ons angst in, duiden de risico’s en missen de moed om opportuniteitsgericht te denken. De wereld van vandaag flirt met de typologie van Machtige Structuren en Bureaucratische Rustoorden. Terwijl het doel zou moeten zijn om van creativiteit – met tijdelijke chaos – te evolueren naar een Gebalanceerde Kracht. Die evolutie is de nieuwe wereldorde, dat is de boodschap die ik van een stervende man meekreeg.

 De noodzaak

Er is een noodzaak, er moet ruimte worden gegeven aan mensen die onder de noemer Energetische pionier vallen en dat op vele fronten waar vernieuwing noodzakelijk is. Een paar voorbeelden uit de actualiteit van de dag waarop ik dit schrijf : een echt antwoord op het standpunt van vakbonden rond het stakingsrecht is er niet, een antwoord op de vluchtelingenproblematiek hebben we niet, op terrorisme ook niet, op het verdoken gevaar dat ontstaat door de laconieke houding van banken ook niet, op zoveel niet. We ondergaan het en wie toch een creatief antwoord biedt, wordt al snel als outcast beschouwd omdat hij of zei het systeem in vraag stelt. In vraag stellen is een bedreiging.

Nochtans gaat het over geloof. Ik geloof dat er creatieve mensen zijn die nieuwe ideeën hebben en ze kunnen staven. Ik geloof dat we mensen in die zin kunnen opvoeden, dat het onderwijs kinderen kan begeleiden gericht op creatief denken en handelen, en niet louter op een voorbereiding op een star systeem waar ze zich in de toekomst moeten naar voegen. Ik geloof dat werknemers kunnen begeleid worden, gerust gesteld zelfs, in het feit dat het zeer goed is om een Energetische Pionier-ondernemer te steunen. Ik geloof dat moedige mensen het bancaire wezen kunnen herdenken, ik geloof dat doorheen de evolutie antwoorden op terrorisme kunnen worden gevonden. Ik geloof dat allemaal. Net zoals ik geloof dat er één ding zeker is, namelijk dat niets nog zeker is. Dat hoeft geen probleem te zijn zolang we maar beseffen dat alles in evolutie zal blijven en dat creativiteit essentieel is in een blijvende evolutie. Er is iets wat we niet moeten doen : vasthouden aan wat was. We hebben moedige mensen nodig.

Sander Gee