CROWDFUNDING IS GEEN BANKPRODUCT

Jonge ondernemers leven in een bedrijfseconomische wereld die hen vertelt dat ze snel moeten groeien en dus snel investeerders moeten aantrekken. Even leek er een alternatief in de maak met crowdfunding. Tot de banken er een product van maakten dat voorbijgaat aan de essentie van wat crowdfunding is.

Crowdfunding inhoudelijk

Crowdfunding verloopt zonder financiële intermediairs en biedt een rechtstreeks contact tussen de investeerder en de ondernemer. Het is een essentiële zin in de omschrijving van de term. Ik voeg er een persoonlijke dimensie aan toe : crowdfunding gaat over mensen die in het project van een ondernemer geloven en er meestal eerder kleine bedragen voor over hebben – toch in verhouding tot grote investeerders – om een ondernemer slagkracht te bieden. Crowdfunding biedt geen garantie op meerwaarde. Het vertrekt vanuit geloof en de financiële bereidwilligheid die er het gevolg van is.

Crowdfunding als opportuniteit

Net omwille van het geloof en de bereidwilligheid leek crowdfunding een opportuniteit voor ondernemers pur sang die op hun tempo willen groeien en niet meteen focussen op rendement maar duurzaamheid beogen. In de vorige blog De ondernemer in Bowie ging ik al dieper in op de kenmerken die eigen zijn aan de ondernemer pur sang. Deze mannen en vrouwen bewaken hun product of dienst. Ze koesteren het als een kind. Afgeven – in beider betekenissen – staat niet in hun woordenboek. Ik juich hun attitude toe, deze stelt hen in staat om duurzaam te evolueren. Crowdfunding is voor deze ondernemers een manier om evolutief te groeien en om dat in relatieve rust te doen. Evolutief betekent : financiële middelen aantrekken die in elke fase van de onderneming voldoende zijn. Niet teveel en niet te weinig. Dat is het wat de ambachtelijke ondernemer rust biedt en terzelfdertijd scherp houdt. Daarmee is de opportuniteit en relativiteit die crowdfunding biedt samengevat.

Crowdfunding is geen bankproduct

De banken keken crowdfunding met lede ogen aan, financiële middelen die zonder tussenkomst van een bank worden geïnjecteerd zijn een vervelende zaak. Maar dat werd snel opgelost. Banken bieden crowdfunding aan vanaf nu, zo organiseren zij voor de klant een nieuwe en voor iedereen haalbare investeringsmethode. Ze richten zich op mensen die willen weten waarin ze investeren, mensen ook die geen grote bedragen kunnen of willen investeren. Het zijn veelal klanten die een alternatief zoeken voor het klassieke spaarboekje of de aandelenkorf. Tot hier lijkt dit een onverdacht parcours.

Het gaat echter wel fout vanuit het standpunt van de ondernemer die crowdfunding zoekt. De banken gedragen zich tegenover die ondernemer niet anders dan wanneer hij een lening zou vragen. De ondernemer wordt onder druk gezet, terugbetalingsfaciliteiten worden tot in de kleinste letters omschreven, rendement ook. Het dossier vertrekt niet vanuit het geloof in de ondernemer, zijn product of dienst. Het dossier vertrekt – zoals elk dossier – vanuit een risicoanalyse.

De klant denkt dat hij op een sympathieke manier investeert maar dat is de realiteit niet. En dan kunnen we ons over een aantal klanten nog de vraag stellen of zij de filosofie van crowdfunding begrijpen en – als ze dat doen – die filosofie ook bewust zochten. Laten we eerlijk zijn, de meeste klanten zien het als een alternatief voor het spaarboekje of de aandelenkorf. Zij kunnen niet de grote bedragen vrij maken, het alternatief voor hen is crowdfunding dat hen nu ook de gelegenheid biedt te investeren en rendement te halen.

Wie is de crowdfunder

Wil het daarom zeggen dat we crowdfunding op de vuilnisbelt gooien ? Natuurlijk niet. Laat het doelpubliek echter introspectief zijn, laat elke potentiële crowdfunder zichzelf in vraag stellen. Is hij verlekkerd is op rendement of gelooft hij in een ondernemer én wil hij dat geloof omzetten in een financiële bijdrage ? Als er rendement is, is dat meegenomen. Indien niet is er geen man over boord, dàt is de attitude.

Kan een bank crowdfunding aanbieden ? In principe wel, als een bank het effectief kleinschalig houdt, de consument in contact brengt met de ondernemer en afstapt van de klassieke risicoanalyse die steeds te maken heeft met een analyse van het potentiële rendement. Als de bank crowdfunding niet als een product maar als een dienst beschouwt – een dienst ter ondersteuning van het ondernemerschap in Vlaanderen – zou hun imago er wel bij varen. Ondernemers zouden kiezen voor een duurzame relatie met zo’n bank.

Crowdfunding vandaag

Op een paar uitzonderingen na zou ik ‘for the time being’ elke ondernemer willen waarschuwen voor een bank die hem in contact wil brengen met crowdfunders. De eerste vraag die de ondernemer aan de bankier moet stellen is of het over échte crowdfunders gaat.

Wie crowdfunding zoekt, kijkt het best bij de zogenaamde drie F-en : fools, family and friends. Het is een respectloze omschrijving die drie F-en, want het gaat in alle gevallen over mensen die geloven in een ondernemer en in zijn project.

Sander Gee